/
Persónuvernd
Þjóðleikhúsinu er umhugað um persónuvernd og öryggi þeirra gagna og upplýsinga sem leikhúsið meðhöndlar

Öll vinnsla á persónuupplýsingum fer fram í samræmi við persónuverndarlög, þ.e. lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og kemur Þjóðleikhúsið ávallt fram sem svokallaður ábyrgðaraðili að þeirri vinnslu sem það hefur með höndum.

Þjóðleikhúsið setur sér sérstakar persónuverndarstefnur þar sem því er lýst með nánari hætti hvaða persónuupplýsingar leikhúsið vinnur, á hvaða grundvelli og í hvaða tilgangi, hvort upplýsingunum sé miðlað til þriðja aðila o.s.frv.

Þannig er sett sérstök stefna er varðar vinnslu leikhússins á upplýsingum um starfsmenn og verktaka auk þess sem sérstök stefna er sett varðandi vinnslu leikhússins á upplýsingum viðskiptavina og gesta Þjóðleikhússins, birgja og samstarfsaðila, þeirra sem heimsækja vefsíðu leikhússins og þeirra sem sækja um starf hjá Þjóðleikhúsinu.

Þjóðleikhúsið telst skilaskyldur aðili í skilningi laga um opinber skjalasöfn nr. 77/2014. Á þeim grundvelli er Þjóðleikhúsinu almennt skylt að varðveita ótímabundið þær persónuupplýsingar sem leikhúsið vinnur með.

Réttindi einstaklinga sem Þjóðleikhúsið vinnur með upplýsingar um
Allir þeir einstaklingar sem Þjóðleikhúsið vinnur persónuupplýsingar um eiga rétt á að fá staðfestingu á því hvort leikhúsið vinnur með upplýsingar um viðkomandi eða ekki. Ef unnið er með upplýsingar um viðkomandi einstakling getur hann jafnframt óskað eftir upplýsingum um vinnsluna og eftir atvikum átt rétt til þess að fá afrit af upplýsingunum.

Við ákveðnar aðstæður geta þeir einstaklingar sem Þjóðleikhúsið vinnur persónuupplýsingar um jafnframt farið fram á það við leikhúsið að það sendi upplýsingar viðkomandi, með rafrænum hætti, til viðkomandi eða annars ábyrgðaraðila.

Í tilgreindum tilvikum kunna einstaklingar að gera þá kröfu að Þjóðleikhúsið eyði þeim persónuupplýsingum sem leikhúsið vinnur um viðkomandi. Þessi réttur á þó við í mjög takmörkuðum tilvikum í ljósi þeirrar lagaskyldu sem hvílir á leikhúsinu að varðveita persónuupplýsingar ótímabundið á grundvelli laga um opinber skjalasöfn.

Í þeim tilvikum er vinnsla Þjóðleikhússins byggir á samþykki getur sá einstaklingur er veitti leikhúsinu samþykki sitt hvenær sem er afturkallað það. Þá geta einstaklingar andmælt vinnslu Þjóðleikhússins og óskað eftir að vinnsla sé takmörkuð.

Framangreind réttindi eru þó ekki fortakslaus. Þannig kunna lög að skylda leikhúsið að hafna beiðni auk þess sem réttindi leikhússins eða þriðja aðila kunna að vega þyngra, s.s. réttur þriðja aðila til friðhelgi einkalífs.

Þeim einstaklingum sem vilja nýta ofangreind réttindi sín er bent á að hafa samband við persónuverndarfulltrúa leikhússins, sbr. samskiptaupplýsingar hér að neðan.

Persónuverndarfulltrúi
Þjóðleikhúsið hefur tilnefnt Áslaugu Björgvinsdóttur, lögmann, sem persónuverndarfulltrúa leikhússins.

Persónuverndarfulltrúi tekur á móti fyrirspurnum og beiðnum frá þeim einstaklingum sem leikhúsið vinnur með upplýsingar um, auk þess að ráðleggja Þjóðleikhúsinu um vinnslu persónuupplýsinga og gegna því hlutverki að vera tengiliður við Persónuvernd.

Hægt er að hafa samband við persónuverndarfulltrúa í gegnum netfangið personuverndarfulltrui@leikhusid.is eða hafa samband í síma 5400300.

Samskiptaupplýsingar

Þjóðleikhúsið, kt. 710269-2709, hefur aðsetur að Lindargötu 7, 101 Reykjavík. Hægt er að hafa samband við leikhúsið í síma 551 1200.

Réttur til að kvarta til Persónuverndar

Ef einstaklingar eru ósáttir við vinnslu Þjóðleikhússins á persónuupplýsingum sínum er þeim ávallt heimilt að beina erindi eða kvörtun til Persónuverndar. Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Persónuverndar, www.personuvernd.is

Opnunartími miðasölu

Miðasala Þjóðleikhússins er opin:
virka daga frá kl. 14 – 18
um helgar frá 12 – 18
opið til 2o á sýningarkvöldum

Heimilisfang
Hverfisgata 19, 101 reykjavík
Sjá á korti
Sími